نویسنده = ���������������� ����������������
جایگاه التزام نسبت به رویه در الگوهای نظارت بر قانون اساسی در جهان و ایران

دوره 12، شماره 42، دی 1402، صفحه 91-122

10.22034/qjplk.2023.1684.1544

رضا محمدی کسجین؛ محمدصادق فراهانی؛ علی فتاحی زفرقندی


امکان‌سنجی حقوقی تصویب لایحه‌ بودجه در کمیسیون‌های داخلی مجلس شورای اسلامی

دوره 10، شماره 32، تیر 1400، صفحه 69-84

10.22034/qjplk.2021.224

محمدصادق فراهانی؛ کمال کدخدامرادی؛ علی فتاحی زفرقندی