تماس با ما

راه‌های ارتباطی با فصلنامه

کلیه پژوهشگران و محققان فعال عرصه حقوق عمومی می توانند از طریق همین سامانه (بخش ارسال مقاله) مقالات خود را در محورها و اولویت های مطالعاتی فصلنامه با لحاظ ضوابط شکلی ارسال نمایند.

پس از دریافت مقاله کلیه مراحل وصول، ارزیابی داوران، اصلاحات، ارائه گواهی پذیرش و زمان بندی چاپ از طریق همین سامانه به مولفان اطلاع رسانی می شود.

آدرس وبگاه اینترنتی پژوهشکده شورای نگهبان : www.shora-rc.ir

آدرس ایمیل فصلنامه: mag@shora-rc.ir

آدرس پژوهشکده: تهران ، خیابان شهید بهشتی ، خیابان سرافراز ، کوچه پنجم ، پلاک 11

شماره تماس با دفتر فصلنامه : 
88533437-021

 


CAPTCHA Image