حدود صلاحیت قوای مقننه و مجریه در تصویب قراردادهای بین‌المللی

دوره 1، شماره 1، آذر 1391، صفحه 113-133

توکل حبیب‌زاده،؛ حسین خلف رضایی


عدالت اداری: چارچوب مفهومی و سازوکارهای نهادی

دوره 3، شماره 7، خرداد 1393، صفحه 115-134

ولی رستمی؛ احمد رنجبر


تأملی بر برخی از بایسته‌های تصمیم‌گیری اداری شخصی در پرتو آرای شعب دیوان عدالت اداری

دوره 3، شماره 8، شهریور 1393، صفحه 115-134

محمد جواد رضایی زاده؛ ابوالفضل درویشوند


مبانی و اصول تشخیص صلاحیت نمایندگی مجلس شورای اسلامی

دوره 5، شماره 14، مرداد 1395، صفحه 117-142

محمدجواد رضائی زاده؛ محسن داوری


بررسی لزوم قانونگذاری جدید در خصوص تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه

دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 119-143

اکبر طلابکی؛ یحیی مزروعی ابیانه


تحلیل کار شایسته در پرتو اسناد بالادستی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 3، خرداد 1392، صفحه 121-145

توکل حبیب‌زاده؛ حمزه اشکبوس


بررسی مبانی اعتبار دموکراتیک نظارت اساسی

دوره 5، شماره 15، آذر 1395، صفحه 123-143

محمد جلالی؛ قاسم‌علی صداقت


ابعاد حقوقی اعمال حق رأی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 4، شهریور 1392، صفحه 125-147

قاسم محمدی؛ محمد سلیمانی درچه