تعداد مقالات: 232
153. حدود صلاحیت قوای مقننه و مجریه در تصویب قراردادهای بین‌المللی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 113-133

توکل حبیب‌زاده،؛ حسین خلف رضایی


157. سازوکار مطلوب نظارت فقهای شورای نگهبان بر مقررات دولتی از بستر نظارت دیوان عدالت اداری

دوره 7، شماره 20، تابستان 1397، صفحه 113-134

خیرالله پروین؛ محمد امین ابریشمی راد


158. عدالت اداری: چارچوب مفهومی و سازوکارهای نهادی

دوره 3، شماره 7، بهار 1393، صفحه 115-134

ولی رستمی؛ احمد رنجبر


159. تأملی بر برخی از بایسته‌های تصمیم‌گیری اداری شخصی در پرتو آرای شعب دیوان عدالت اداری

دوره 3، شماره 8، تابستان 1393، صفحه 115-134

محمد جواد رضایی زاده؛ ابوالفضل درویشوند


160. مبانی و اصول تشخیص صلاحیت نمایندگی مجلس شورای اسلامی

دوره 5، شماره 14، تابستان 1395، صفحه 117-142

محمدجواد رضائی زاده؛ محسن داوری


161. بررسی لزوم قانونگذاری جدید در خصوص تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه

دوره 1، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 119-143

اکبر طلابکی؛ یحیی مزروعی ابیانه


162. تحلیل کار شایسته در پرتو اسناد بالادستی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 3، بهار 1392، صفحه 121-145

توکل حبیب‌زاده؛ حمزه اشکبوس


163. بررسی مبانی اعتبار دموکراتیک نظارت اساسی

دوره 5، شماره 15، پاییز 1395، صفحه 123-143

محمد جلالی؛ قاسم‌علی صداقت


165. ابعاد حقوقی اعمال حق رأی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 125-147

قاسم محمدی؛ محمد سلیمانی درچه