مشخصات آماری فصلنامه

تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 32
تعداد مقالات 214
تعداد نویسندگان 235
تعداد مشاهده مقاله 338,658
 تعداد دریافت فایل اصل مقاله  2,004,755
 نسبت مشاهده بر مقاله  1582.51
 نسبت دریافت فایل بر مقاله  9368.01
 تعداد مقالات ارسال شده  1,199
 تعداد مقالات رد شده 554
 تعداد مقالات پذیرفته شده  168
 درصد پذیرش  14
 زمان پذیرش (روز)  88
 تعداد پایگاه های نمایه شده  8
 تعداد داوران  186

 

  • فصلنامه دانش حقوق عمومی به صاحب امتیازی پژوهشکده شورای نگهبان به موجب نامه شماره 3/18/63731 مورخ 1393/4/15 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای رتبه علمی است. این درجه شامل شماره های اول تا چهارم این فصلنامه با عنوان قبلی «بررسی های حقوق عمومی» نیز می شود
  • ارزیابی مقالات به صورت داوری بسته (به‌صورت دوسو ناشناس) و حداقل توسط دو داور متخصص در حوزه مورد پژوهش انجام می‌گردد. همچنین صدور گواهی پذیرش برای مقالات، منوط به تأیید قطعی مقاله توسط دو داور و نیز موافقت اعضای هیأت تحریریه فصلنامه است.
  • این فصلنامه جهت بررسی دقیق مقالات ارسالی و حصول اطمینان از صحت مالکیت و نداشتن تشابه با دیگر آثار پژوهشی، از سامانه همیاب سمیم‌ نور بهره می‌گیرد.
  • از پژوهشگران محترم تقاضا می‌شود قبل از ارسال مقاله «راهنمای نویسندگان» را با دقت مطالعه نمایند و مقاله خود را مطابق با شیوه‌نامه یادشده تنظیم کنند. بدیهی است رعایت دقیق تمامی شرایط و ضوابط الزامی است، در غیر این صورت مقاله جهت اِعمال شرایط و ضوابط یاد‌شده، تنها یک‌بار به «نویسنده مسئول» برگشت داده می‌شود.

 

شماره جاری: دوره 10، شماره 32، تابستان 1400، صفحه 1-200 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه
شاپا چاپی
2383-1596
شاپا الکترونیکی
2676-6574

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان