داوران

اسامی داوران فصلنامه عبارتند از :

 

 

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
مهدی ابراهیمی شورای نگهبان پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان
محمد امین ابریشمی راد استادیار گروه حقوق دانشگاه سمنان
محسن ابوالحسنی پژوهشکده شورای نگهبان
مهرنوش ابوذری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
اسماعیل آجرلو قانون اساسی پیوهشکده شورای نگهبان
یاسر احمدوند دانشگاه تهران
محمد جواد ارسطا دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
سید سجاد ایزدهی عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
کورش استوارسنگری دانشگاه آزاد شیراز
محسن اسماعیلی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
محمدرضا اصغری شورستانی قانون اساسی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
امیرحسین اصل زعیم دانش آموخته دکتری حقوق عمومی
فاطمه افشاری عضو هیأت علمی پژوهشگاه قوه قضائیه
مسلم آقایی طوق دانش آموخته دکترای حقوق عمومی دانشگاه تهران
شهاب اقبال
احسان اکبری دانشگاه تهران
روح اله اکرمی فقه حکومتی دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، ایران
مصطفی السان دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
سیدمحمدرضا امام دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده‌ی الهیات دانشگاه تهران
حسن امجدیان فارغ التحصیل حقوق عمومی از دانشگاه علامه طباطبائی
بهنام امیدی کارشناس پژوهشکده شورای نگهبان
محمد امینی زاده عضو هیات علمی دانشگاه دانشگاه شهید باهنر کرمان
باقر انصاری عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
محمدرسول آهنگران دانشگاه تهران -پردیس فارابی
اسدالله یاوری عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
مهدی بابایی فارغ التحصیل دکتری حقوق عمومی از دانشگاه تهران
حسن بادینی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
محمد حسن باقری خوزانی قانون اساسی پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان
محمد برزگر خسروی عضو هیات علمی مرکز پژوهشهای مجلس
محمد برومند قانون اساسی دانش‌آموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران
رضا بکشلو شورای نگهبان دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران.
عطاءالله بیگدلی عضو هیات علمی
علی بهادری جهرمی * استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه تربیت مدرس
محمد بهادری جهرمی * استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه تربیت مدرس
حمید بهره مند عضو هیات علمی دانشگاه تهران
سید محسن بهشتیان عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
مهدی پیری
خیراله پروین عضو هیات علمی دانشگاه دانشگاه تهران
محمدقاسم پناهی دستیار ویژه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
بهزاد پورسید معاون اداره قوانین مجلس شورای اسلامی
احمد تقی زاده دانش آموخته دکتری حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران
جواد تقی زاده دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
زین العابدین تقوی فردود
عباس توازنی زاده فارغ التحصیل دکتری حقوق عمومی از دانشگاه شهید بهشتی
عبدالعلی توجهی هیات علمی دانشگاه
محمدهادی توکل‌پور * فارغ التحصیل حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم
محمد جواد جاوید عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
مجتبی جاویدی عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
محمد جلالی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
محمدشهاب جلیلوند شورای نگهبان دانشگاه شهید بهشتی
محمد جمشیدی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
حسین جوان آراسته قانون اساسی عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
محمد جواهری طهرانی عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
مرتضی حاجی علی خمسه * دانش آموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران
توکل حبیب زاده دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده معارف اسلامی حقوق دانشگاه امام صادق (ع)
سید احمد حبیب نژاد عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران
وحید حیدری قانون اساسی دانشگاه امام صادق علیه السلام
سید محمد حسینی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
سید مجتبی حسینی پور اردکانی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران
محمود حکمت نیا عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
احمد خسروی استادیار گروه حقوق دانشگاه بیرجند
حسن خسروی دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشگاه پیام نور، تهران
حسین خلف رضایی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
رسول خوانساری سایر دکتری مدیریت مالی- دانشگاه تهران
حسن دانایی فرد عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
مصطفی دانش پژوه دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - هیات علمی
محسن داوری دانش اموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
ابوالفضل درویشوند * استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه تربیت مدرس
رضا دلاوری
سید محمدهادی راجی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
جواد ریاحی عضو هیات علمی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)
مسعود راعی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد
مهدی رجائی دانش آموخته دکتری حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران
قدرت الله رحمانی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
ولی رستمی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
احمد رفیعی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
سید احسان رفیعی علوی قانون اساسی استادیار گروه فلسفه حقوق دانشگاه باقرالعلوم (ع)
سیامک رهپیک استاد دانشگاه علوم قضایی
محمد روشن عضو هیات علمی
محمد حسین زارعی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
محمدهادی زرافشان پژوهشکده شورای نگهبان
امین اله زمانی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
قاسم زمانی دانشگاه علامه طباطبایی
رضا زهروی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
حسن سبحانی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
جواد سیدی
سید ناصر سلطانی عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران
عبدالحکیم سلیمی عضو هیات علمی موسسه امام خمینی (ره)
محمد سلیمانی درچه شورای نگهبان کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)، تهران، ایران دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات،
محمد عبدالصالح شاهنوش فروشانی
جعفر شفیعی سردشت استادیار‌ حقوق‌ عمومی‌ دانشگاه‌ فردوسی‌ مشهد
آرامش شهبازی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
محسن صادقی
محمدهادی صادقی دانشیار حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شیراز
محمد حسن صادقی مقدم عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
محمد صالحی پژوهشکده شورای نگهبان
ساسان صیرفی
سید یاسر ضیایی سایر
نسرین طباطبایی حصاری
سید محمد طباطبایی نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
امیرحسین طیبی فرد
هادی طحان نظیف عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
اکبر طلابکی طرقی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
علیرضا عالی پناه عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
معصومه عامری دانش آموخته دکتری دانشگاه تهران
بیژن عباسی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
حسین عبداللهی سایر عضو هیات علمی دانشگاه شاهد
مهدی عبدالملکی
ابراهیم عبدی پور فرد استاد گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه قم
محمدحسین عرفانی منش دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
محمدصالح عطار فارغ التحصیل حقوق بین الملل از دانشگاه تهران
عبدالرضا علیزاده دانشیار دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران
سید حجت اله علم الهدی
سلمان عمرانی عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع)
هدی غفاری عضو هیات دانشگاه علامه طباطبایی
سید محمد مهدی غمامی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
محمدرضا فارسیان فقه حکومتی دکتری فقه و حقوق و مدرس دانشگاه
حبیب‌الله فاضلی شورای نگهبان دانشگاه تهران
علی فتاحی زفرقندی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران
احمد فدوی
محمدصادق فراهانی قانون اساسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
محمدعلی فراهانی
داود فیرحی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
رضا فضل زرندی معاون قضایی دیوان عدالت اداری
فرهنگ فقیه لاریجانی عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
علی محمد فلاح زاده قانون اساسی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
عزیزاله فهیمی عضو هیئت علمی دانشگاه قم
محمد قاسمی استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
میلاد قطبی
محمد هادی کاویانی عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران
کمال کدخدامرادی دانشگاه امام صادق ع
حامد کرمی عضو هیات علمی دانشگاه شاهد
امیر کشتگر فقه حکومتی دانش آموخته دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران-پردیس فارابی؛ عضو پژوهشکده شورای نگهبان
عباس کعبی عضو هیات علمی گروه حقوق موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
کاظم کوهی اصفهانی فارغ التحصیل دکتری حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه تربیت مدرس
علی اکبر گرجی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
ابوذر گوهری مقدم عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
محمدرضا مالکی عضو هیات علمی
داود محبی دانشگاه قم
مصطفی محقق داماد عضو هیات عملی دانشگاه شهید بهشتی
اصغر محمودی استادیار گروه حقوق خصوصی مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور
جواد محمودی دانشگاه شهرکرد
فردین مرادخانی قانون اساسی دانشیار دانشگاه بوعلی
سید سلمان مرتضوی امام صادق
نادر میرزاده کوهشاهی
احمد مرکزمالمیری عضو هیات علمی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
مصطفی میرمحمدی میبدی عضو هیئت علمی دانشگاه میبد
الهه مرندی گروه حقوق، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا (س)
غلامحسن مزارعی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
یحیی مزروعی ابیانه دانشگاه علامه طباطبایی
مصطفی مسعودیان عضو هیات علمی دانشگاه شاهد
علی مشهدی عضو هیات علمی دانشگاه قم
فهیم مصطفی‌زاده شورای نگهبان گروه مطالعات اسنادی، پژوهشکده شورای نگهبان
مصطفی مظفری عضو هیات علمی دانشگاه
محسن ملک افضلی اردکانی دانشیار جامعة المصطفی (ص) العالمیة
صادق منتی نژاد فارغ التحصیل دکتری حقوق جزا از دانشگاه تهران
مصطفی منصوریان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران.
مهدی مهدی زاده
حسین مهرپور
ابراهیم موسی زاده استاد گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران،
سید عباس موسویان عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
غلامرضا مولابیگی فارغ التحصیل دکتری حقوق از دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
آیت مولائی قانون اساسی دانشیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
مرتضی نجابت خواه دانشیاردانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
علیرضا نصرالهی نصرآباد دانشگاه امام صادق (ع)
حمید نظریان
عمران نعیمی عضو هیات علمی
محمدجعفر نعناکار سایر مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری
عباس نیکزاد دانشیار گروه معارف اسلامى دانشگاه علوم پزشکى بابل
حامد نیکونهاد عضو هیات علمی دانشگاه قم
حسین نگینی آینه فارغ التحصیل دکتری حقوق عمومی از دانشگاه تهران
مهدی نورایی شورای نگهبان دانشگاه تهران
سیدمجتبی واعظی عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
سید حسن وحدتی شبیری عضو هیئت علمی و رئیس دانشگاه علوم اسلامی رضوی
محمدرضا ویژه عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
امیرساعد وکیل عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
حسن وکیلیان عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

 اسامی داورانی که ستاره‌دار هستند در پایگاه‌های علمی بین‌المللی Mendeley و Publons عضویت دارند.