داوران

اسامی داوران فصلنامه عبارتند از : 

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
Abdorreza Alizadeh University of Tehran
محمد امین ابریشمی راد استادیار گروه حقوق دانشگاه سمنان
محمد جواد ارسطا موضوع 1 دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
محسن اسماعیلی دانشگاه تهران
فاطمه افشاری عضو هیأت علمی پژوهشگاه قوه قضائیه
مسلم آقایی طوق عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
روح اله اکرمی عضو هیات علمی دانشگاه قم
سیدمحمدرضا امام دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده‌ی الهیات دانشگاه تهران
حسن امجدیان فارغ التحصیل حقوق عمومی از دانشگاه علامه طباطبائی
محمد امینی زاده عضو هیات علمی دانشگاه دانشگاه شهید باهنر کرمان
باقر انصاری عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
مهدی بابایی فارغ التحصیل دکتری حقوق عمومی از دانشگاه تهران
حسن بادینی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
محمد برزگر خسروی عضو هیات علمی پژوهشگاه نیرو
حمید بهره مند عضو هیات علمی دانشگاه تهران
خیراله پروین عضو هیات علمی دانشگاه دانشگاه تهران
جواد تقی زاده دانشگاه مازندران
عباس توازنی زاده فارغ التحصیل دکتری حقوق عمومی از دانشگاه شهید بهشتی
محمدهادی توکل‌پور فارغ التحصیل حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم
محمد جواد جاوید دانشگاه تهران
مجتبی جاویدی عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
محمد جلالی دانشگاه شهید بهشتی
حسین جوان آراسته عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
محمد جواهری طهرانی عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
مرتضی حاجی علی خمسه
توکل حبیب زاده
سید احمد حبیب نژاد عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران
سید مجتبی حسینی پور اردکانی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران
محمود حکمت نیا عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
حسن خسروی دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشگاه پیام نور، تهران
حسین خلف رضایی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
محسن داوری دانش اموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
ابوالفضل درویشوند دانشگاه تهران
سید محمدهادی راجی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
جواد ریاحی عضو هیات علمی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)
مسعود راعی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد
مهدی رجائی باغ سیائی (پردیس فارابی)
قدرت الله رحمانی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
ولی رستمی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
احمد رفیعی استاد
سید احسان رفیعی عضو هیات علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع)
محمدهادی زرافشان پژوهشکده شورای نگهبان
امین اله زمانی فارغ التحصیل دکتری حقوق دانشگاه امام صادق (ع)
رضا زهروی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
سید ناصر سلطانی عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران
عبدالحکیم سلیمی عضو هیات علمی موسسه امام خمینی (ره)
آرامش شهبازی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
سید محمد طباطبایی نژاد دانشگاه تهران
هادی طحان نظیف عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
اکبر طلابکی طرقی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
علیرضا عالی پناه عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
حسین عبداللهی عضو هیات علمی دانشگاه شاهد
محمدصالح عطار فارغ التحصیل حقوق بین الملل از دانشگاه تهران
سلمان عمرانی عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع)
هدی غفاری عضو هیات دانشگاه علامه طباطبایی
سید محمد مهدی غمامی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
علی فتاحی زفرقندی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران
علی محمد فلاح زاده دانشگاه علامه طباطبایی
عزیزاله فهیمی دانشگاه قم
محمد هادی کاویانی عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران
حامد کرمی عضو هیات عملی دانشگاه شاهد
کاظم کوهی اصفهانی موضوع 1 فارغ التحصیل دکتری حقوق از دانشگاه تربیت مدرس
علی اکبر گرجی دانشگاه شهید بهشتی
احمد مرکزمالمیری عضو هیات علمی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
مصطفی میرمحمدی میبدی دانشگاه تهران
الهه مرندی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا س
غلامحسن مزارعی دانشگاه شهید چمران
مصطفی مسعودیان عضو هیات علمی دانشگاه شاهد
علی مشهدی عضو هیات علمی دانشگاه قم
محسن ملک افضلی اردکانی موضوع 1 جامعه المصطفی العالمیه
مصطفی منصوریان فارغ التحصیل دکتری حقوق عمومی از دانشگاه امام صادق (ع)
ابراهیم موسی زاده عضو هیات علمی دانشگاه تهران
سید عباس موسویان عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
غلامرضا مولابیگی فارغ التحصیل دکتری حقوق از دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
مرتضی نجابت خواه دانشگاه مازندران
حسین نگینی آینه فارغ التحصیل دکتری حقوق عمومی از دانشگاه تهران
سیدمجتبی واعظی عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
سید حسن وحدتی شبیری دانشگاه علوم اسلامی رضوی
محمدرضا ویژه عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
حسن وکیلیان عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی