داوران

اسامی داوران فصلنامه عبارتند از :

 

 

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
محمد امین ابریشمی راد استادیار گروه حقوق دانشگاه سمنان
محسن ابوالحسنی
مهرنوش ابوذری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
یاسر احمدوند دانشگاه تهران
محمد جواد ارسطا دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
سید سجاد ایزدهی عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
محسن اسماعیلی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
فاطمه افشاری عضو هیأت علمی پژوهشگاه قوه قضائیه
مسلم آقایی طوق دانش آموخته دکترای حقوق عمومی دانشگاه تهران
روح اله اکرمی فقه حکومتی دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، ایران
مصطفی السان دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
سیدمحمدرضا امام دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده‌ی الهیات دانشگاه تهران
حسن امجدیان فارغ التحصیل حقوق عمومی از دانشگاه علامه طباطبائی
محمد امینی زاده عضو هیات علمی دانشگاه دانشگاه شهید باهنر کرمان
باقر انصاری عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
محمدرسول آهنگران دانشگاه تهران -پردیس فارابی
اسدالله یاوری عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
مهدی بابایی فارغ التحصیل دکتری حقوق عمومی از دانشگاه تهران
حسن بادینی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
محمد برزگر خسروی عضو هیات علمی پژوهشگاه نیرو
علی بهادری جهرمی * استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه تربیت مدرس
محمد بهادری جهرمی * استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه تربیت مدرس
حمید بهره مند عضو هیات علمی دانشگاه تهران
سید محسن بهشتیان عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
خیراله پروین عضو هیات علمی دانشگاه دانشگاه تهران
محمدقاسم پناهی دستیار ویژه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
بهزاد پورسید معاون اداره قوانین مجلس شورای اسلامی
احمد تقی زاده 0
جواد تقی زاده دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
زین العابدین تقوی فردود
عباس توازنی زاده فارغ التحصیل دکتری حقوق عمومی از دانشگاه شهید بهشتی
عبدالعلی توجهی هیات علمی دانشگاه
محمدهادی توکل‌پور * فارغ التحصیل حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم
محمد جواد جاوید عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
مجتبی جاویدی عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
محمد جلالی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
محمدشهاب جلیلوند شورای نگهبان دانشگاه شهید بهشتی
محمد جمشیدی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
حسین جوان آراسته عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
محمد جواهری طهرانی عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
مرتضی حاجی علی خمسه * دانش آموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران
توکل حبیب زاده دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده معارف اسلامی حقوق دانشگاه امام صادق (ع)
سید احمد حبیب نژاد عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران
سید مجتبی حسینی پور اردکانی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران
محمود حکمت نیا عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
احمد خسروی استادیار گروه حقوق دانشگاه بیرجند
حسن خسروی دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشگاه پیام نور، تهران
حسین خلف رضایی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
رسول خوانساری سایر دکتری مدیریت مالی- دانشگاه تهران
حسن دانایی فرد عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
مصطفی دانش پژوه دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - هیات علمی
محسن داوری دانش اموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
ابوالفضل درویشوند * استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه تربیت مدرس
رضا دلاوری
سید محمدهادی راجی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
جواد ریاحی عضو هیات علمی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)
مسعود راعی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد
مهدی رجائی باغ سیائی دانشجوی دکتری حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران
قدرت الله رحمانی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
ولی رستمی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
احمد رفیعی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
سید احسان رفیعی عضو هیات علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع)
سیامک رهپیک استاد دانشگاه علوم قضایی
محمد روشن عضو هیات علمی
محمد حسین زارعی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
محمدهادی زرافشان دانش آموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی
امین اله زمانی فارغ التحصیل دکتری حقوق دانشگاه امام صادق (ع)
قاسم زمانی دانشگاه علامه طباطبایی
رضا زهروی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
حسن سبحانی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
جواد سیدی
سید ناصر سلطانی عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران
عبدالحکیم سلیمی عضو هیات علمی موسسه امام خمینی (ره)
جعفر شفیعی سردشت استادیار‌ حقوق‌ عمومی‌ دانشگاه‌ فردوسی‌ مشهد
آرامش شهبازی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
محمدهادی صادقی دانشیار حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شیراز
نسرین طباطبایی حصاری
سید محمد طباطبایی نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
امیرحسین طیبی فرد
هادی طحان نظیف عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
اکبر طلابکی طرقی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
علیرضا عالی پناه عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
معصومه عامری دانش آموخته دکتری دانشگاه تهران
بیژن عباسی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
حسین عبداللهی عضو هیات علمی دانشگاه شاهد
مهدی عبدالملکی
ابراهیم عبدی پور فرد استاد گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه قم
محمدحسین عرفانی منش دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
محمدصالح عطار فارغ التحصیل حقوق بین الملل از دانشگاه تهران
عبدالرضا علیزاده دانشیار دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران
سید حجت اله علم الهدی
سلمان عمرانی عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع)
هدی غفاری عضو هیات دانشگاه علامه طباطبایی
سید محمد مهدی غمامی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
حبیب‌الله فاضلی شورای نگهبان دانشگاه تهران
علی فتاحی زفرقندی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران
محمدصادق فراهانی
داود فیرحی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
فرهنگ فقیه لاریجانی عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
علی محمد فلاح زاده قانون اساسی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
عزیزاله فهیمی عضو هیئت علمی دانشگاه قم
محمد هادی کاویانی عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران
حامد کرمی عضو هیات عملی دانشگاه شاهد
کاظم کوهی اصفهانی فارغ التحصیل دکتری حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه تربیت مدرس
علی اکبر گرجی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
ابوذر گوهری مقدم عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
محمدرضا مالکی عضو هیات علمی
مصطفی محقق داماد عضو هیات عملی دانشگاه شهید بهشتی
اصغر محمودی استادیار گروه حقوق خصوصی مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور
جواد محمودی دانشگاه شهرکرد
فردین مرادخانی دانشگاه بوعلی
سید سلمان مرتضوی امام صادق
احمد مرکزمالمیری عضو هیات علمی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
مصطفی میرمحمدی میبدی عضو هیئت علمی دانشگاه میبد
الهه مرندی گروه حقوق، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا (س)
غلامحسن مزارعی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
مصطفی مسعودیان عضو هیات علمی دانشگاه شاهد
علی مشهدی عضو هیات علمی دانشگاه قم
فهیم مصطفی‌زاده شورای نگهبان گروه مطالعات اسنادی، پژوهشکده شورای نگهبان
مصطفی مظفری عضو هیات علمی دانشگاه
محسن ملک افضلی اردکانی دانشیار جامعة المصطفی (ص) العالمیة
صادق منتی نژاد فارغ التحصیل دکتری حقوق جزا از دانشگاه تهران
مصطفی منصوریان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران.
مهدی مهدی زاده
حسین مهرپور
ابراهیم موسی زاده عضو هیات علمی دانشگاه تهران
سید عباس موسویان عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
غلامرضا مولابیگی فارغ التحصیل دکتری حقوق از دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
آیت مولائی قانون اساسی گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
مرتضی نجابت خواه دانشیاردانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
عمران نعیمی عضو هیات علمی
محمدجعفر نعناکار سایر مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری
عباس نیکزاد دانشیار گروه معارف اسلامى دانشگاه علوم پزشکى بابل
حسین نگینی آینه فارغ التحصیل دکتری حقوق عمومی از دانشگاه تهران
سیدمجتبی واعظی عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
سید حسن وحدتی شبیری عضو هیئت علمی و رئیس دانشگاه علوم اسلامی رضوی
محمدرضا ویژه عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
امیرساعد وکیل عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
حسن وکیلیان عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

 اسامی داورانی که ستاره‌دار هستند در پایگاه‌های علمی بین‌المللی Mendeley و Publons عضویت دارند.