داوران

اسامی داوران فصلنامه عبارتند از : 

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
محمد امین ابریشمی راد استادیار گروه حقوق دانشگاه سمنان
محسن ابوالحسنی
مهرنوش ابوذری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
محمد جواد ارسطا دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
محسن اسماعیلی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
فاطمه افشاری عضو هیأت علمی پژوهشگاه قوه قضائیه
مسلم آقایی طوق عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
روح اله اکرمی عضو هیات علمی دانشگاه قم
سیدمحمدرضا امام دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده‌ی الهیات دانشگاه تهران
حسن امجدیان فارغ التحصیل حقوق عمومی از دانشگاه علامه طباطبائی
محمد امینی زاده عضو هیات علمی دانشگاه دانشگاه شهید باهنر کرمان
باقر انصاری عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
اسدالله یاوری عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
مهدی بابایی فارغ التحصیل دکتری حقوق عمومی از دانشگاه تهران
حسن بادینی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
محمد برزگر خسروی عضو هیات علمی پژوهشگاه نیرو
محمد بهادری جهرمی استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه تربیت مدرس
حمید بهره مند عضو هیات علمی دانشگاه تهران
سید محسن بهشتیان عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
خیراله پروین عضو هیات علمی دانشگاه دانشگاه تهران
بهزاد پورسید معاون اداره قوانین مجلس شورای اسلامی
جواد تقی زاده دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
زین العابدین تقوی فردود
عباس توازنی زاده فارغ التحصیل دکتری حقوق عمومی از دانشگاه شهید بهشتی
عبدالعلی توجهی
محمدهادی توکل‌پور فارغ التحصیل حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم
محمد جواد جاوید عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
مجتبی جاویدی عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
محمد جلالی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
حسین جوان آراسته عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
محمد جواهری طهرانی عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
مرتضی حاجی علی خمسه دانش آموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران
توکل حبیب زاده دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده معارف اسلامی حقوق دانشگاه امام صادق (ع)
سید احمد حبیب نژاد عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران
سید مجتبی حسینی پور اردکانی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران
محمود حکمت نیا عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
حسن خسروی دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشگاه پیام نور، تهران
حسین خلف رضایی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
محسن داوری دانش اموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
ابوالفضل درویشوند استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه تربیت مدرس
سید محمدهادی راجی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
جواد ریاحی عضو هیات علمی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)
مسعود راعی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد
مهدی رجائی باغ سیائی دانشجوی دکتری حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران
قدرت الله رحمانی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
ولی رستمی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
احمد رفیعی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
سید احسان رفیعی عضو هیات علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع)
محمدهادی زرافشان دانش آموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی
امین اله زمانی فارغ التحصیل دکتری حقوق دانشگاه امام صادق (ع)
رضا زهروی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
سید ناصر سلطانی عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران
عبدالحکیم سلیمی عضو هیات علمی موسسه امام خمینی (ره)
آرامش شهبازی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
سید محمد طباطبایی نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
هادی طحان نظیف عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
اکبر طلابکی طرقی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
علیرضا عالی پناه عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
بیژن عباسی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
حسین عبداللهی عضو هیات علمی دانشگاه شاهد
ابراهیم عبدی پور فرد استاد گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه قم
محمدصالح عطار فارغ التحصیل حقوق بین الملل از دانشگاه تهران
عبدالرضا علیزاده دانشیار دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران
سلمان عمرانی عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع)
هدی غفاری عضو هیات دانشگاه علامه طباطبایی
سید محمد مهدی غمامی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
حبیب‌الله فاضلی موضوع 1 دانشگاه تهران
علی فتاحی زفرقندی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران
داود فیرحی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
فرهنگ فقیه لاریجانی عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
علی محمد فلاح زاده دانشگاه علامه طباطبایی
عزیزاله فهیمی عضو هیئت علمی دانشگاه قم
محمد هادی کاویانی عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران
حامد کرمی عضو هیات عملی دانشگاه شاهد
کاظم کوهی اصفهانی فارغ التحصیل دکتری حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه تربیت مدرس
علی اکبر گرجی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
مصطفی محقق داماد عضو هیات عملی دانشگاه شهید بهشتی
جواد محمودی دانشگاه شهرکرد
احمد مرکزمالمیری عضو هیات علمی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
مصطفی میرمحمدی میبدی عضو هیئت علمی دانشگاه میبد
الهه مرندی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا س
غلامحسن مزارعی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
مصطفی مسعودیان عضو هیات علمی دانشگاه شاهد
علی مشهدی عضو هیات علمی دانشگاه قم
محسن ملک افضلی اردکانی دانشیار جامعة المصطفی (ص) العالمیة
مصطفی منصوریان فارغ التحصیل دکتری حقوق عمومی از دانشگاه امام صادق (ع)
حسین مهرپور
ابراهیم موسی زاده عضو هیات علمی دانشگاه تهران
سید عباس موسویان عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
غلامرضا مولابیگی فارغ التحصیل دکتری حقوق از دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
مرتضی نجابت خواه دانشیاردانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
حسین نگینی آینه فارغ التحصیل دکتری حقوق عمومی از دانشگاه تهران
سیدمجتبی واعظی عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
سید حسن وحدتی شبیری عضو هیئت علمی و رئیس دانشگاه علوم اسلامی رضوی
محمدرضا ویژه عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
حسن وکیلیان عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی