کلیدواژه‌ها = دیوان عدالت اداری
تعداد مقالات: 12
4. نقد صلاحیت دیوان عدالت اداری در صدور رأی وحدت رویه

دوره 8، شماره 25، پاییز 1398، صفحه 85-102

10.22034/qjplk.2019.180

محمد امین ابریشمی راد؛ حسین آئینه نگینی


6. سازوکار مطلوب نظارت فقهای شورای نگهبان بر مقررات دولتی از بستر نظارت دیوان عدالت اداری

دوره 7، شماره 20، تابستان 1397، صفحه 113-134

خیرالله پروین؛ محمد امین ابریشمی راد


8. خوانده در دیوان عدالت اداری

دوره 5، شماره 13، بهار 1395، صفحه 23-42

سیدمجتبی واعظی؛ مهستی سلیمانی


10. صلاحیت وضع عوارض و اصول حاکم بر آن در پرتو آرای دیوان عدالت اداری

دوره 4، شماره 11، تابستان 1394، صفحه 89-110

ابراهیم موسی زاده؛ علی سهرابلو


12. نظارت قضایی بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی

دوره 2، شماره 3، بهار 1392، صفحه 27-50

ولی رستمی؛ سید مجتبی حسینی پور اردکانی