علت تعارض آراء شورای نگهبان در مسئله خسارت تأخیر تأدیه

دوره 9، شماره 27، خرداد 1399، صفحه 1-28

10.22034/qjplk.2020.188

هانی حاجیان؛ جواد سرخوش؛ میثم اکبری دهنو


رویه‌ی شورای نگهبان درخصوص اصول و ضوابط حاکم بر ابتکار قانون

دوره 5، شماره 13، خرداد 1395، صفحه 1-22

عباسعلی کدخدایی؛ محمدامین ابریشمی راد


تبیین ادله اعتبار فرانسلی قانون اساسی

دوره 8، شماره 24، شهریور 1398، صفحه 19-40

10.22034/qjplk.2019.171

فیروز اصلانی؛ مریم ضیایی نجف آبادی


اعمال نظارت‌ناپذیر قضایی دولت

دوره 2، شماره 5، آذر 1392، صفحه 21-40

علی اکبر گرجی ازندریانی؛ جعفر شفیعی سردشت


جایگاه نصیحت امام مسلمین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 10، اسفند 1393، صفحه 21-44

اکبر طلابکی؛ فیروز اصلانی؛ ولی الله حیدرنژاد


مؤلفه‌های اقتصادی اجرای عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلام

دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 23-44

اسماعیل محمدزاده مزینان؛ امیر ملکی‌نژاد؛ محمود اکبری


تأملی در باب شرط رجل مذهبی سیاسی در خصوص رئیس‌جمهور

دوره 3، شماره 8، شهریور 1393، صفحه 23-43

توکل حبیب زاده؛ امیرحسین اصل زعیم


رویکرد تفسیری شورای نگهبان به قانون اساسی در دوره‌ی نخست فعالیت

دوره 5، شماره 14، مرداد 1395، صفحه 23-46

حامد نیکونهاد؛ محمدرضا اصغری شورستانی؛ حسین آیینه نگینی


مفهوم ضرورت در اصل هشتادوپنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 16، بهمن 1395، صفحه 23-40

جواد تقی‌زاده؛ مرتضی نجابت خواه؛ سجاد فولاوند


تبیین حقوقی «حل معضلات نظام» در نظم اساسی ایران

دوره 6، شماره 18، اسفند 1396، صفحه 23-44

مرتضی نجابت خواه؛ جواد تقی زاده؛ نفیسه ظریفی


مفهوم قانونگذاری در آرای فقهی و حقوقی سید محمدباقر صدر

دوره 7، شماره 20، تیر 1397، صفحه 23-48

سید علیرضا حائری؛ حامد نیکونهاد؛ حسین امینی پزوه


«تکالیف شهروندی» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 4، شهریور 1392، صفحه 25-46

محمدجواد جاوید؛ محمود ابراهیمی


بررسی سنجه‌های اولویت‌بندی احکام شریعت در نظام مقاصد حکومت اسلامی

دوره 7، شماره 19، فروردین 1397، صفحه 25-48

قدرت‌الله رحمانی؛ محمدعلی الفت‌‌پور


بررسی جایگاه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظرات شورای نگهبان

دوره 7، شماره 21، مهر 1397، صفحه 25-50

ابوالفضل درویشوند؛ احمد فضائلی؛ حمیدرضا اسمعیلی گیوی


نیازسنجی تقنینی؛ عنصری بایسته در قانونگذاری شایسته

دوره 8، شماره 26، اسفند 1398، صفحه 25-46

10.22034/qjplk.2020.183

سید احمد حبیب نژاد؛ احمد تقی زاده


نظارت قضایی بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی

دوره 2، شماره 3، خرداد 1392، صفحه 27-50

ولی رستمی؛ سید مجتبی حسینی پور اردکانی