دوره و شماره: دوره 9، شماره 30، دی 1399، صفحه 1-140 
بایسته‌های مقررات‌گذاری محلی.

صفحه 75-94

10.22034/qjplk.2020.209

ولی رستمی؛ سید مجتبی حسینی پور اردکانی


حریم خصوصی افراد مشهور و فرزندانشان.

صفحه 117-140

10.22034/qjplk.2020.211

اکبر ذاکریان؛ حسین جاور؛ سید فرهاد بطحایی