حریم خصوصی افراد مشهور و فرزندانشان.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران

2 استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک ، اراک، ایران

چکیده

اسرار خصوصی سلبریتی‌ها، مشتمل بر افرادی که مورد توجه افکار عمومی جامعه بوده و نگاه‌ها به‌سوی آن‌هاست، مانند افراد مشهور سیاسی و افراد مشهور غیرسیاسی نظیر هنرمندان، بازیگران، ورزشکاران و مدل‌ها، به‌شدت مورد علاقه بسیاری از افراد است. در اینکه آیا افراد مشهور نیز به مانند افراد عادی جامعه حریم خصوصی دارند یا قلمرو حریم خصوصی افراد مشهور نسبت به سایر افراد جامعه،‌ محدودتر است، اختلاف‌نظری مبنی بر محدود بودن قلمرو حریم خصوصی افراد مشهور و برابری حریم خصوصی افراد مشهور با دیگران وجود دارد. براساس نظریه اول، برای فقدان حریم خصوصی افراد مشهور یا دست‌کم محدود بودن قلمرو آن، دلایلی از جمله فقدان انتظار متعارف، قاعده اقدام، الگو بودن افراد مشهور، مصلحت عمومی، حق مردم بر دانستن و نقد دورویی بیان شده است و طبق نظریه دوم، اصل آن است که افراد جامعه در یک سطح از حریم خصوصی قرار دارند و صرف اینکه افرادی دارای شهرت یا برای دیگران الگو باشند، ناقض حریم خصوصی آن‌ها نیست. براساس این دیدگاه، اگر مشاهیر در موقعیتی قرار داشته باشند که انتظار معقول و متعارف حریم خصوصی خود را داشته باشند،‌ مشابه سایرین، باید حریم خصوصی آنان نیز محترم شمرده شود. انتظار معقول از حریم خصوصی در مؤلفه‌هایی از جمله مکان مورد نظارت، موضوع نظارت، شیوه استفاده از اطلاعات شخصی، وسایل نظارت، رضایت شخص موضوع حریم خصوصی و طبیعت رابطه میان طرفین، قابل شناسایی است.

کلیدواژه‌ها


 1. الف: فارسی و عربی

  1. اصلانی، حمیدرضا (1384)، حقوق فناوری اطلاعات، تهران: میزان، چ اول.
  2. انصاری، باقر (1392)، حقوق رسانه، تهران: سمت، چ چهارم.
  3. --------- (1383)، «حریم خصوصی در رسانه‌های همگانی»، فصلنامه پژوهش و سنجش، سال یازدهم، ش 39 و 40، صفحه 193-231.
  4. جعفری، علی و سیاوش نادری فارسانی (1396)، ابعاد جدید حقوق حریم خصوصی، دیدگاه‌های بین‌المللی و تطبیقی، قم: پژوهشکده باقرالعلوم، چ اول.
  5. دعموش عاملی، علی (1382)، دائرةالمعارف اطلاعات و امنیت در آثار و متون اسلامی، ترجمه غلامحسین قاری مهیاری و رضا گرمابدری، تهران: انتشارات دانشگاه امام حسین (ع)، ج 1.
  6. سیوطی، جلال‌الدین (1424ق)، الدرّالمنثور فی‌التفسیر بالمأثور، قاهره: مرکز هجر للبحوث والدراسات العربیة والإسلامیه، ج 2.
  7. طبرسی، فضل‌بن‌حسن (1372)، مجمع‌البیان فی تفسیرالقرآن، تهران: ناصرخسرو، ج 7.
  8. محسنی، فرید (1394)، حریم خصوصی اطلاعات؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، چ دوم.
  9. معین آبادی، رضا، (1383)، «رسانه‌ها و حریم خصوصی افراد»، فصلنامه پژوهش و سنجش، سال یازدهم، ش 38، صفحه 225-293.
  10. مقامی، امیر و نادیا عطاران (1398)، «موازنه افشای حریم خصوصی خانوادگی چهره‌های مشهور در رسانه‌ها و آزادی بیان در رویه نهادهای قضایی» فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره 49، ش 2، صفحه 311-331.
  11. مکارم شیرازی، ناصر، (1386)، برگزیده تفسیر نمونه، تنظیم احمد علی‌بابایی، تهران: دارالکتب الإسلامیه، ج 14.
  12. میرشکاری، عباس (1397)، «حق تصویر»، فصلنامه حقوق خصوصی، دوره 15، ش 1، صفحه 149-174.

   

  ب: لاتین

  1. Andrew Jay McClurg (1995), “Bring Privacy Law out of the closet: A tort theory of liability for intrusions in public places”, North Carolina Law Review 73.
  2. Callender Smith (2014), Celebrity privacy and the development of the judicial concept of proportionality: How English law has balanced the rights to protection and interference, Queen Mary University of London Center for Commercial Law Studies.
  3. Choul Hong, Seong, (2016), ‘Kids Sell: Celebrity Kids’ Right to Privacy ‘ Department of journalism & Communication, Kyonggi University, seoul, 1-13’.
  4. Helling. Anna e. (2005), Protection of “persona” in the eu and in the us: a comparative analysis, a thesis submitted to the graduate faculty of the university of Georgia, Athens., Georgia, 25-35.
  5. Karakostas, (2000), personality and press, athens/ komotini. 3rd edn, p.58-70
  6.  Murray v. Express Newspaper Plc and Another, 2008 EWCA Civ 446
  7. Pual Chadwick . (2005), Fame, media, privacy: two modest for a better balance.
  8. Whittle, Stephen; Cooper, Glenda (2009), “Privacy, probity and public interest”, REUTERS Institute For the Study of journalism of the University of Oxford.

   

  ج: سایت‌ها

  1. http://firstmonday.org/article/view/1394/1312-2
  2.  http://nypost.com/2010/08/04/ rudy-giulianis-daughter-arrested-for-shoplifting/
  3.  http://usatody30.usatoday.com/news/Washintion/2001-05-31-Bushdaughters.htm
  4.  hppt://www.theguardian.com/uk/2000/jul/06/2/