دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تحلیل نقاط ابهام تصویب اساسنامه‌‌ها به وسیله دولت مبتنی بر اصل 85 قانون اساسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1402

10.22034/qjplk.2023.1605.1490

وحید حیدری؛ علی فتاحی زفرقندی؛ محسن ابوالحسنی


الزامات تأمین مالی عمومیِ رقابت‌های انتخاباتی در پرتوِ سیاست‌های کلی انتخابات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1402

10.22034/qjplk.2023.1842.1673

محمدهادی زرافشان؛ قدرت الله رحمانی


شاخص‌های انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی با نگاهی به نظرات هیأت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1402

10.22034/qjplk.2023.1752.1600

هادی طحان نظیف؛ مهدی بهرامی حسن آبادی