نویسنده = ������������ ������
واکاوی واژه «طرز کار» در اصل نود قانون اساسی

دوره 12، شماره 41، مهر 1402، صفحه 173-198

10.22034/qjplk.2023.1653.1519

رضا محمدی کرجی؛ علی‌رضا جعفرزاده بهاءآبادی


بررسی صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تقنین احکام شرع

دوره 12، شماره 39، فروردین 1402، صفحه 71-92

10.22034/qjplk.2022.1248.1226

عباس کعبی نسب؛ رضا محمدی کرجی