نویسنده = ���������� ���������� ����������
تبیین حقوقی «حل معضلات نظام» در نظم اساسی ایران

دوره 6، شماره 18، اسفند 1396، صفحه 23-44

مرتضی نجابت خواه؛ جواد تقی زاده؛ نفیسه ظریفی


مفهوم ضرورت در اصل هشتادوپنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 16، بهمن 1395، صفحه 23-40

جواد تقی‌زاده؛ مرتضی نجابت خواه؛ سجاد فولاوند


تأملی درباره‌ی تفویض اختیار قانونگذاری در نظریات شورای نگهبان

دوره 3، شماره 7، خرداد 1393، صفحه 1-26

جواد تقی‌زاده،؛ مرتضی نجابت خواه؛ سجاد فولاوند