نویسنده = �������������� �������� �������� ��������
نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر مقررات مصوب رئیس قوه قضائیه

دوره 12، شماره 42، دی 1402، صفحه 193-218

10.22034/qjplk.2023.1750.1599

رضا خسروی اسفزار؛ محمد امین ابریشمی راد


مهم‌ترین علل قابل اجرا نبودن قوانین در نظام حقوقی ایران

دوره 11، شماره 35، فروردین 1401، صفحه 119-144

10.22034/qjplk.2022.245

محمدامین ابریشمی راد؛ نادر اسدی اوجاق


کیفیت مشارکت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در فرآیند قانون‌گذاری

دوره 10، شماره 31، فروردین 1400، صفحه 89-112

10.22034/qjplk.2021.219

محمد امین ابریشمی راد؛ حمید نظریان


حدود استنادپذیری قانون آئین دادرسی مدنی در دیوان عدالت اداری

دوره 9، شماره 29، مهر 1399، صفحه 113-134

10.22034/qjplk.2020.205

محمد امین ابریشمی راد؛ حسین آئینه نگینی


نقد صلاحیت دیوان عدالت اداری در صدور رأی وحدت رویه

دوره 8، شماره 25، آذر 1398، صفحه 85-102

10.22034/qjplk.2019.180

محمد امین ابریشمی راد؛ حسین آئینه نگینی