نویسنده = ������������������ ������ ��������
ولایت شورایی از منظر فقه امامیه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 13، خرداد 1395، صفحه 43-66

فیروز اصلانی؛ علی اصغر فرج پور اصل مرندی؛ ولی‌الله حیدرنژاد


جایگاه نصیحت امام مسلمین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 10، اسفند 1393، صفحه 21-44

اکبر طلابکی؛ فیروز اصلانی؛ ولی الله حیدرنژاد