نویسنده = ������������������������������� �����������������
نظارت بر کیفیت قوانین در رویه‌ی شورای نگهبان

دوره 6، شماره 18، اسفند 1396، صفحه 1-22

علی اکبر گرجی ازندریانی؛ محمدشهاب جلیلوند


حوزه‌ها و محدودیت‌های نظارت اساسی بر قوانین عادی در نظام حقوقی هند

دوره 5، شماره 16، بهمن 1395، صفحه 61-79

علی اکبر گرجی ‌ازندریانی؛ مازیار خادمی


نقش شورا در مدیریت امور عمومی؛ تصمیم‌گیر یا تصمیم‌ساز

دوره 5، شماره 13، خرداد 1395، صفحه 109-133

علی‌اکبر گرجی‌ازندریانی؛ محسن ابوالحسنی


اعمال نظارت‌ناپذیر قضایی دولت

دوره 2، شماره 5، آذر 1392، صفحه 21-40

علی اکبر گرجی ازندریانی؛ جعفر شفیعی سردشت