کلیدواژه‌ها = قانون
نظریه تخییر در انتخاب فتاوا در مقام قانون‌گذاری

دوره 12، شماره 40، تیر 1402، صفحه 1-28

10.22034/qjplk.2022.938.1093

عبدالله حیدری؛ محمد جواد ارسطا؛ حسنعلی علی اکبریان


مهم‌ترین علل قابل اجرا نبودن قوانین در نظام حقوقی ایران

دوره 11، شماره 35، فروردین 1401، صفحه 119-144

10.22034/qjplk.2022.245

محمدامین ابریشمی راد؛ نادر اسدی اوجاق


ماهیت قوانین برنامه توسعه در نظام حقوقی ایران

دوره 7، شماره 21، مهر 1397، صفحه 101-124

هادی طحان نظیف؛ علی هادی زاده


صلاحیت شورای‌عالی اداری در تأسیس، ادغام و انحلال دستگاه‌های اجرائی

دوره 2، شماره 4، شهریور 1392، صفحه 47-71

اکبر طلابکی طرقی؛ یحیی مزروعی ابیانه


صلاحیت مجلس شورای اسلامی در امر تقنین؛ مطلق یا مقیّد؟

دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 93-117

کاظم کوهی اصفهانی