نویسنده = محمد امین ابریشمی راد
تعداد مقالات: 4
1. مهم‌ترین علل قابل اجرا نبودن قوانین در نظام حقوقی ایران

دوره 11، شماره 35، بهار 1401، صفحه 119-144

10.22034/qjplk.2022.245

محمدامین ابریشمی راد؛ نادر اسدی اوجاق


2. کیفیت مشارکت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در فرآیند قانون‌گذاری

دوره 10، شماره 31، بهار 1400، صفحه 89-112

10.22034/qjplk.2021.219

محمد امین ابریشمی راد؛ حمید نظریان


3. حدود استنادپذیری قانون آیین دادرسی مدنی در دیوان عدالت اداری

دوره 9، شماره 29، پاییز 1399، صفحه 113-134

10.22034/qjplk.2020.205

محمد امین ابریشمی راد؛ حسین آئینه نگینی


4. نقد صلاحیت دیوان عدالت اداری در صدور رأی وحدت رویه

دوره 8، شماره 25، پاییز 1398، صفحه 85-102

10.22034/qjplk.2019.180

محمد امین ابریشمی راد؛ حسین آئینه نگینی