اصول اخلاقی انتشار مقاله

1- مقالاتی که برای چاپ ارسال می‌گردد، نباید قبلاً در نشریات دیگر به‌چاپ رسیده باشد، یا همزمان برای نشریات دیگر ارسال شده باشد. این تعهد تا پایان پاسخ نهایی و رسمی در این مجله به‌قوت خود باقی است.

2- مسؤولیت صحت و سقم مطالب مقاله به لحاظ علمی و حقوقی و مسئولیت آراء و نظرات ارائه شده به عهده نویسنده‌ی مسئول مکاتبات است و چاپ مقاله به معنی تأیید تمام مطالب آن از سوی فصلنامه نمی ­باشد.

3-پذیرش و چاپ نهایی مقاله، مشروط بر تأیید هیات تحریریه فصلنامه است و فصلنامه در رد یا قبول، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله­ های پذیرش شده آزاد است.

4- در صورتی که مقاله بر اساس نظر داوران نیارمند اصلاح باشد، مؤلف باید در مدت مقرر درباره اعمال اصلاحات اقدام نماید و در غیر این صورت روند ارزیابی و چاپ متوقف می شود.

5- مسؤول مقاله کسی است که در تهیه، آماده سازی، طراحی و اجرای مقاله سهم عمده را به عهده داشته است و سایر نویسندگان نیز به عنوان همکار در مقاله ذکر می شوند و نویسنده اصلی مقاله می بایست نسبت به وجود نام و اطلاعات تمامی نویسندگان و عدم وجود نامی غیر از نویسندگان مقاله اطمینان حاصل کند.

6-مقاله ارسالی و اطلاعات شخصی نویسندگان مقالات برای تمامی افرادی که به آن دسترسی دارند مانند سردبیر، اعضای هیات تحریریه و مدیر داخلی فصلنامه کاملاً محرمانه تلقی می­ شود.
7- این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (cope) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.