نابسامانی نظام مالیاتی در تحلیل و جمع مواد 66 و 72 قانون مالیات‌های مستقیم و پیشنهاد‌هایی برای اصلاح قانون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری، گروه حقوق، واحد گرمی، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمی، ایران.

2 دانش آموخته دکتری، گروه حقوق خصوصی ،دانشگاه تحصیلات تکمیلی پیام نور دانشگاه تهران ،تهران ، ایران

چکیده

جمع بین مواد 67 و 72 قانون مالیات‌ها از ابعاد مختلف با دشواری‌هایی مواجه است؛ اینکه معاملات املاک از نظر مالیاتی در چه صورتی انجام نمی‌گیرد و به چه نحوی فسخ یا اقاله می‌شود، فسخ براساس حکم مراجع قضایی به چه معناست، از جمله آن‌هاست. مشکل این است که نظام قضایی ما تحقق معاملات قطعی املاکی را که سابقه ثبتی دارند، برخلاف ماده 48 قانون ثبت بدون تنظیم سند رسمی نیز می‌پذیرد، ولی این امر به ‌موجب تبصره‌های ماده 53 ق.م.م برای اداره مالیاتی امکان‌پذیر نیست. البته این تلقی اگرچه صحیح است، آثار نامطلوبی دارد، از جمله اینکه تا زمانی‌که سند رسمی تنظیم ‌نشده، از نظر قانونی فروشنده، مؤجر فرض می‌شود و باید مالیات بر اجاره املاک پرداخت کند، البته درباره واگذاری حق سرقفلی این اشکال وجود ندارد، چراکه بیشتر نویسندگان به‌ویژه بعد از تصویب قانون روابط مؤجر و مستأجر، واگذاری حق سرقفلی را با صرف ایجاب و قبول می‌پذیرند. در این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی صورت می‌پذیرد، بعد از تحلیل هریک از دو ماده 72 و 67 پیشنهاد‌هایی به مجلس شورای اسلامی، برای رهایی از این معضل ارائه‌ شده است. 

کلیدواژه‌ها


 1. الف: فارسی

  1. آخوندی، احمد (1396)، قوانین و مقررات مالیاتی با رویکرد آزمون تعیین سطح مأموران مالیاتی، تهران: سخنوران.
  2. اسدی‌نژاد، محمد (1393)، مبادی حقوق مدنی 3، رشت: نشر آثار حقوقی حقیق.
  3. اصغری آقمشهدی، فخرالدین (1398)، قواعد عمومی قراردادها، بابلسر: دانشگاه مازندران.
  4. امامی، حسن (1376)، حقوق مدنی، ،تهران، کتاب‌فروشی اسلامیه، ج1.
  5. بهرامی، زهرا (1384)، حق سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت، تهران: نگاه بینه.
  6. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1389)، بسیط در ترمینولوژی، تهران: گنج دانش.
  7. دیانی، عبدالرسول (1395)، حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها، تهران: میزان.
  8. ربانی، سید محمد (1392)، اصول و حقوق مالیاتی، یاسوج: چویل.
  9. سنجابی، سمانه (1396)، ارتباط و تعارض قانون مالیات‌های مستقیم با قواعد حقوق خصوصی، تهران، انتشارات استاد شهریار.
  10. شهیدی، مهدی (1383)، حقوق مدنی 6، عقود معین، تهران: مجد.
  11. صافی، لطف‌الله (1385)، جامع الاحکام، قم: دفتر تنظیم و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی صافی گلپایگانی، ج1.
  12. صفایی، حسین (1395)، دوره مقدماتی حقوق مدنی، تهران: میزان، ج2.
  13. ----------- (1395)، قواعد عمومی قراردادها، تهران: میزان.
  14. عامری، ریحانه (1396)، حقوق مالیاتی ایران، تهران: پندار قلم.
  15. عباسی، محمدرضا (1390)، حقوق مالیات‌ها از منظر حقوق خصوصی، تهران: نگاه بینه.
  16. -------------- (1399)، مجموعه مقالات تحلیلی حقوقی در انتقاد از مقررات، آراء و بخشنامه‌های مالیاتی، تهران: مجد، ج1.
  17. عباسی، محمدرضا (1395)، حق واگذاری محل در قانون مالیات‌ها و مقایسه آن با حق کسب و پیشه و تجارت، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، حقوق خصوصی، دانشگاه علوم و تحقیقات.
  18. ------------ (1398)، مفهوم مالکیت در حقوق ایران با رویکرد تطبیقی و نقد بخشنامه سازمان مالیاتی، نخستین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ. شیراز،،https://civilica.com/doc/1019093
  19. کاتوزیان، ناصر (1376)، حقوق مدنی، عقود معین(1)، تهران، شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا، انتشارات مدرس، چ ششم.
  20. ------------- (1383)، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی، قرارداد- ایقاع، تهران، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا.
  21. ------------- (1395)، قواعد عمومی قراردادها، تهران: شرکت سهامی انتشار، ج 1 و 5.
  22. کشاورز، بهمن (1383)، سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق ایران و فقه اسلام، تهران، انتشارات کشاورز.
  23. قلی، باقر (1390)، ارتباط و تعارض قانون مالیات‌ها با حقوق خصوصی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.
  24. مالکی مقدم، هوشنگ (1382)، حقوق مالیاتی و آیین دادرسی آن، قم، خانه خرد.
  25. محبوبی، نرگس (1394)، بررسی فقهی و حقوقی اقاله، تهران: مجد.
  26. محرابی یاسر، محبوبه (1399)، فسخ، تفاسخ، انفساخ و شرط فاسخ، تهران، دادبخش.
  27. محقق داماد، مصطفی؛ قنواتی، جلیل، وحدتی شبیری، سید حسن؛ عبدی‌پور، ابراهیم (1391)، حقوق قراردادها در فقه امامیه، تهران: سمت، ج1 و 2.
  28. محقق داماد، مصطفی (1364)، مباحثی از اصول فقه، قم، اندیشه‌های نو در علوم اسلامی.
  29. میرشجاعی، سید علی‌اصغر (1394)، اصول حقوق مالیات در ایران، تهران: راشدین.
  30. نوبخت، یوسف (بی‌تا)، مجموعه نظرات قضات دادگاه‌های حقوقی 2، تهران: وزارت دادگستری، ج 1، چ دوم.