نویسنده = ���������� ��������
حریم خصوصی افراد مشهور و فرزندانشان.

دوره 9، شماره 30، دی 1399، صفحه 117-140

10.22034/qjplk.2020.211

اکبر ذاکریان؛ حسین جاور؛ سید فرهاد بطحایی