نویسنده = ���������������� ����������������
الزامات تأمین مالی عمومیِ رقابت‌های انتخاباتی در پرتوِ سیاست‌های کلی انتخابات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1402

10.22034/qjplk.2023.1842.1673

محمدهادی زرافشان؛ قدرت الله رحمانی