نویسنده = ��������������������� �����������������
مصلحت اجتماعی در فقه امامیه؛ از مفهوم تا ضابطه

دوره 10، شماره 32، تیر 1400، صفحه 85-104

10.22034/qjplk.2021.225

حسین عزیزی؛ علی محمد فلاح زاده


تأملی بر صلاحیت تدوین و ارائه‌ی لوایح قضایی به مجلس: نقد رویه‌ها و رویکردها

دوره 6، شماره 17، اردیبهشت 1396، صفحه 67-88

علی‌محمد فلاح‌زاده؛ یحیی مزروعی ابیانه


نظارت شورای نگهبان بر قوانین مصوبِ پیش از انقلاب و شورای انقلاب

دوره 2، شماره 5، آذر 1392، صفحه 103-122

علی محمد فلاح زاده؛ میثم درویش متولی