کلیدواژه‌ها = شورای نگهبان
تعداد مقالات: 34
4. علت تعارض آراء شورای نگهبان در مسئله خسارت تأخیر تأدیه

دوره 9، شماره 27، بهار 1399، صفحه 1-28

10.22034/qjplk.2020.188

هانی حاجیان؛ جواد سرخوش؛ میثم اکبری دهنو


9. تحلیل مبانی فقهی شورای نگهبان پیرامون حقوق ولی‌ دم در موارد پرداخت فاضل دیه

دوره 7، شماره 22، زمستان 1397، صفحه 1-22

مجید قورچی‌بیگی؛ سهراب بهادری


10. بررسی جایگاه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظرات شورای نگهبان

دوره 7، شماره 21، پاییز 1397، صفحه 25-50

ابوالفضل درویشوند؛ احمد فضائلی؛ حمیدرضا اسمعیلی گیوی


13. اعتبار قانون سازمان برق ایران از منظر شورای نگهبان

دوره 7، شماره 19، بهار 1397، صفحه 87-112

محمد برزگر خسروی


14. نظارت بر کیفیت قوانین در رویه‌ی شورای نگهبان

دوره 6، شماره 18، زمستان 1396، صفحه 1-22

علی اکبر گرجی ازندریانی؛ محمدشهاب جلیلوند


16. تأملی بر مبنا و رویکرد شورای نگهبان نسبت به صلاحیت‌های غیرمصرح ولی‌فقیه در قانون اساسی

دوره 6، شماره 17، بهار 1396، صفحه 1-20

نادر میرزاده کوهشاهی؛ محمدامین ابریشمی‌ راد


18. ضابطه‌مندی فهم، تطبیق و تفسیر قانون اساسی با تأکید بر ذیل اصل چهارم قانون اساسی

دوره 5، شماره 15، پاییز 1395، صفحه 27-53

فیروز اصلانی؛ رضا محمدی؛ اکبر طلابکی


19. مبانی و اصول تشخیص صلاحیت نمایندگی مجلس شورای اسلامی

دوره 5، شماره 14، تابستان 1395، صفحه 117-142

محمدجواد رضائی زاده؛ محسن داوری


20. رویکرد تفسیری شورای نگهبان به قانون اساسی در دوره‌ی نخست فعالیت

دوره 5، شماره 14، تابستان 1395، صفحه 23-46

حامد نیکونهاد؛ محمدرضا اصغری شورستانی؛ حسین آیینه نگینی


22. رویه‌ی شورای نگهبان درخصوص اصول و ضوابط حاکم بر ابتکار قانون

دوره 5، شماره 13، بهار 1395، صفحه 1-22

عباسعلی کدخدایی؛ محمدامین ابریشمی راد


25. اختیار حاکم اسلامی در تبدیل مجازات رجم با نگاهی به نظرهای شورای نگهبان

دوره 4، شماره 12، زمستان 1394، صفحه 47-67

محمد اسحاقی؛ سیدمحمدرضا امام؛ مصطفی مسعودیان