کلیدواژه‌ها = نظارت شرعی
جایگاه و نقش مبانی نظام حقوقی در تفسیر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 11، شماره 36، تیر 1401، صفحه 117-146

10.22034/qjplk.2021.255

محمد بهادری جهرمی؛ محمدرضا اصغری شورستانی


سازِکار مطلوب نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی

دوره 9، شماره 30، دی 1399، صفحه 25-50

10.22034/qjplk.2020.207

مرتضی حاجی علی خمسه؛ مصطفی مسعودیان؛ حمید فعلی