کلیدواژه‌ها = نظارت شرعی
تعداد مقالات: 4
1. سازِکار مطلوب نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی

دوره 9، شماره 30، زمستان 1399، صفحه 25-50

10.22034/qjplk.2020.207

مرتضی حاجی علی خمسه؛ مصطفی مسعودیان؛ حمید فعلی