نویسنده = عباسعلی کدخدایی
تعداد مقالات: 4
2. رویه‌ی شورای نگهبان درخصوص اصول و ضوابط حاکم بر ابتکار قانون

دوره 5، شماره 13، بهار 1395، صفحه 1-22

عباسعلی کدخدایی؛ محمدامین ابریشمی راد


3. تأثیر ساختارهای حکومتی بر ماهیت نظام سیاسی از منظر عاملیت و ساختار

دوره 3، شماره 10، زمستان 1393، صفحه 45-68

عباسعلی کدخدایی؛ هادی طحان نظیف


4. نظارت بر مقررات دولتی (اصول 85 و 138 قانون اساسی)

دوره 1، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 93-111

عباسعلی کدخدایی؛ ابوالفضل درویشوند