نویسنده = ������ ������������ ������ ������ ��������
مبنا، ماهیت و تضمین محدودیت‌های بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 19، فروردین 1397، صفحه 1-23

سید حجت الله علم الهدی؛ مصطفی منصوریان