نویسنده = ���������� ������������ ��������
نظارت شورای نگهبان بر قوانین مصوبِ پیش از انقلاب و شورای انقلاب

دوره 2، شماره 5، آذر 1392، صفحه 103-122

علی محمد فلاح زاده؛ میثم درویش متولی