کلیدواژه‌ها = نظارت
تعداد مقالات: 6
2. تحلیلی بر مفهوم نهادهای زیر نظر رهبری در نظام تقنینی ایران

دوره 3، شماره 9، پاییز 1393، صفحه 69-90

ولی رستمی؛ میلاد قطبی


3. مفهوم، ماهیت و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام

دوره 2، شماره 3، بهار 1392، صفحه 51-72

علی غلامی؛ علی بهادری جهرمی


5. درآمدی بر نقش مجلس شورای اسلامی در حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام

دوره 1، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 1-22

محسن اسماعیلی؛ مصطفی منصوریان


6. نظارت بر مقررات دولتی (اصول 85 و 138 قانون اساسی)

دوره 1، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 93-111

عباسعلی کدخدایی؛ ابوالفضل درویشوند