نویسنده = محمدامین ابریشمی راد
تعداد مقالات: 5
1. سازوکار مطلوب نظارت فقهای شورای نگهبان بر مقررات دولتی از بستر نظارت دیوان عدالت اداری

دوره 7، شماره 20، تابستان 1397، صفحه 113-134

خیرالله پروین؛ محمد امین ابریشمی راد


2. تأملی بر مبنا و رویکرد شورای نگهبان نسبت به صلاحیت‌های غیرمصرح ولی‌فقیه در قانون اساسی

دوره 6، شماره 17، بهار 1396، صفحه 1-20

نادر میرزاده کوهشاهی؛ محمدامین ابریشمی‌ راد


3. رویه‌ی شورای نگهبان درخصوص اصول و ضوابط حاکم بر ابتکار قانون

دوره 5، شماره 13، بهار 1395، صفحه 1-22

عباسعلی کدخدایی؛ محمدامین ابریشمی راد


4. ‌حدود و حوزه‌های صلاحیت قانونگذاری مجلس در زمینه‌ی نشریات و مطبوعات

دوره 4، شماره 11، تابستان 1394، صفحه 47-67

محمد بهادری جهرمی؛ محمدامین ابریشمی راد