جایگاه و نقش مبانی نظام حقوقی در تفسیر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 11، شماره 36، تیر 1401، صفحه 117-146

10.22034/qjplk.2021.255

محمد بهادری جهرمی؛ محمدرضا اصغری شورستانی


مهم‌ترین علل قابل اجرا نبودن قوانین در نظام حقوقی ایران

دوره 11، شماره 35، فروردین 1401، صفحه 119-144

10.22034/qjplk.2022.245

محمدامین ابریشمی راد؛ نادر اسدی اوجاق


نظریه تخییر در قانون‌گذاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1401

10.22034/qjplk.2022.938.1093

عبدالله حیدری؛ محمد جواد ارسطا؛ حسنعلی علی اکبریان


تحلیل فقهی-حقوقی جریان حکمرانی شرعی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1401

10.22034/qjplk.2022.1446.1364

منصور غریب پور؛ سید مهدی جوکار؛ مجتبی شریعتی


چالش نظام حقوقی ایران در مواجهه با آثار قهری معاهدات بین‌المللی و عدم ترتب اثر حق شرط در آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1401

10.22034/qjplk.2022.1496.1399

عباسعلی کدخدایی؛ محمدصادق فراهانی؛ امیر لهراسبی


مشارکت عمومی در تهیه و اصلاح قانون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1401

10.22034/qjplk.2022.1468.1379

ایرج حسینی صدر آبادی؛ محمدجواد محمدپور


طرح تأسیس نظری ایدۀ تفکیک قوا به مثابه ویژگی سازمانی مشروطه گرایی با تأکید بر اندیشۀ فیلمر و لاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1401

10.22034/qjplk.2022.1584.1470

محمد جواهری طهرانی؛ فاطمه مافی


بررسی نظام حقوقی حاکم بر شوراهای اداری درون قوه مجریه ، آسیب شناسی و ارائه الگوی مطلوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1401

10.22034/qjplk.2022.1585.1471

یحیی مزروعی ابیانه