کلیدواژه‌ها = حکومت اسلامی
بررسی سنجه‌های اولویت‌بندی احکام شریعت در نظام مقاصد حکومت اسلامی

دوره 7، شماره 19، فروردین 1397، صفحه 25-48

قدرت‌الله رحمانی؛ محمدعلی الفت‌‌پور


مشارکت عمومی در اداره‌ی حکومت اسلامی؛ حق یا تکلیف؟

دوره 3، شماره 8، شهریور 1393، صفحه 65-87

فیروز اصلانی؛ علی فتاحی زفرقندی


حکومت اسلامی، معیار تشخیص و شاخصه‌های عملی

دوره 3، شماره 7، خرداد 1393، صفحه 27-46

محمدجواد ارسطا؛ علی بهادری جهرمی


ابعاد حقوقی اعمال حق رأی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 4، شهریور 1392، صفحه 125-147

قاسم محمدی؛ محمد سلیمانی درچه


جایگاه مردم در تشکیل حکومت اسلامی

دوره 2، شماره 3، خرداد 1392، صفحه 97-120

سهراب صلاحی؛ علی فتاحی زفرقندی