کلیدواژه‌ها = تفکیک قوا
طرح تأسیس نظری ایدۀ تفکیک قوا به مثابه ویژگی سازمانی مشروطه گرایی با تأکید بر اندیشۀ فیلمر و لاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1401

10.22034/qjplk.2022.1584.1470

محمد جواهری طهرانی؛ فاطمه مافی


چالش‌ها و حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی از منظر تئوری سیستم‌ها

دوره 8، شماره 24، شهریور 1398، صفحه 41-64

10.22034/qjplk.2019.172

پگاه نوشیروان بابلی؛ الهام یعقوبی؛ سارا محمدی؛ حسین اصلی پور