کلیدواژه‌ها = قانون‌گذاری
نظریه تخییر در انتخاب فتاوا در مقام قانون‌گذاری

دوره 12، شماره 40، تیر 1402، صفحه 1-28

10.22034/qjplk.2022.938.1093

عبدالله حیدری؛ محمد جواد ارسطا؛ حسنعلی علی اکبریان


بررسی صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تقنین احکام شرع

دوره 12، شماره 39، فروردین 1402، صفحه 71-92

10.22034/qjplk.2022.1248.1226

عباس کعبی نسب؛ رضا محمدی کرجی


نقد و بررسی تقنین آزمایشی در حوزه‌ قانون‌گذاری

دوره 9، شماره 29، مهر 1399، صفحه 1-26

10.22034/qjplk.2020.200

امیر بارانی بیرانوند؛ عبدالله مختاری