کلیدواژه‌ها = کیفیت قوانین
مشارکت عمومی در تهیه و اصلاح قانون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1401

10.22034/qjplk.2022.1468.1379

ایرج حسینی صدر آبادی؛ محمدجواد محمدپور


نظارت بر کیفیت قوانین در رویه‌ی شورای نگهبان

دوره 6، شماره 18، اسفند 1396، صفحه 1-22

علی اکبر گرجی ازندریانی؛ محمدشهاب جلیلوند