کلیدواژه‌ها = انتخابات
تعداد مقالات: 5
1. آسیب‌شناسی نظام مالی انتخابات جمهوری اسلامی ایران

دوره 11، شماره 35، بهار 1401، صفحه 93-118

10.22034/qjplk.2022.244

محمد تقی اکبری؛ سید محمد هاشمی؛ ولی رستمی


5. ابعاد حقوقی اعمال حق رأی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 125-147

قاسم محمدی؛ محمد سلیمانی درچه