کلیدواژه‌ها = سیاست‌های کلی نظام
تأملی بر لزوم «انطباق» یا «عدم مغایرت» قوانین با سیاست‌های کلی نظام

دوره 7، شماره 19، فروردین 1397، صفحه 73-86

ابراهیم موسی‌زاده؛ مرتضی حاج علی خمسه


مفهوم، ماهیت و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام

دوره 2، شماره 3، خرداد 1392، صفحه 51-72

علی غلامی؛ علی بهادری جهرمی


تحلیل کار شایسته در پرتو اسناد بالادستی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 3، خرداد 1392، صفحه 121-145

توکل حبیب‌زاده؛ حمزه اشکبوس


درآمدی بر نقش مجلس شورای اسلامی در حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام

دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 1-22

محسن اسماعیلی؛ مصطفی منصوریان