کلیدواژه‌ها = سیاست‌های کلی نظام
تعداد مقالات: 7
2. تحلیل نقاط ابهام نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در فرایند تقنین

دوره 8، شماره 26، زمستان 1398، صفحه 89-110

10.22034/qjplk.2020.186

علی فتاحی زفرقندی؛ فیروز اصلانی


4. تأملی بر لزوم «انطباق» یا «عدم مغایرت» قوانین با سیاست‌های کلی نظام

دوره 7، شماره 19، بهار 1397، صفحه 73-86

ابراهیم موسی‌زاده؛ مرتضی حاج علی خمسه


5. تحلیل کار شایسته در پرتو اسناد بالادستی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 3، بهار 1392، صفحه 121-145

توکل حبیب‌زاده؛ حمزه اشکبوس


6. مفهوم، ماهیت و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام

دوره 2، شماره 3، بهار 1392، صفحه 51-72

علی غلامی؛ علی بهادری جهرمی


7. درآمدی بر نقش مجلس شورای اسلامی در حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام

دوره 1، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 1-22

محسن اسماعیلی؛ مصطفی منصوریان