نویسنده = محسن ابوالحسنی
تعداد مقالات: 1
1. نقش شورا در مدیریت امور عمومی؛ تصمیم‌گیر یا تصمیم‌ساز

دوره 5، شماره 13، بهار 1395، صفحه 109-133

علی‌اکبر گرجی‌ازندریانی؛ محسن ابوالحسنی