نویسنده = علی‌اکبر گرجی‌ازندریانی
تعداد مقالات: 4
1. نظارت بر کیفیت قوانین در رویه‌ی شورای نگهبان

دوره 6، شماره 18، زمستان 1396، صفحه 1-22

علی اکبر گرجی ازندریانی؛ محمدشهاب جلیلوند


2. حوزه‌ها و محدودیت‌های نظارت اساسی بر قوانین عادی در نظام حقوقی هند

دوره 5، شماره 16، زمستان 1395، صفحه 61-79

علی اکبر گرجی ‌ازندریانی؛ مازیار خادمی


3. نقش شورا در مدیریت امور عمومی؛ تصمیم‌گیر یا تصمیم‌ساز

دوره 5، شماره 13، بهار 1395، صفحه 109-133

علی‌اکبر گرجی‌ازندریانی؛ محسن ابوالحسنی


4. اعمال نظارت‌ناپذیر قضایی دولت

دوره 2، شماره 5، پاییز 1392، صفحه 21-40

علی اکبر گرجی ازندریانی؛ جعفر شفیعی سردشت