تحول حقوق و آزادی‌های شهروندی در مصر مبتنی بر قانون اساسی 2012 میلادی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

 
با انقلاب 25 ژانویه 2011 در مصر و سرنگونی رژیم دیکتاتوری نظامیان، ملت مصر توانستند واجد شخصیت نسبی شهروندی شوند. شخصیتی که تا بیش از این با اعلام وضعیت اضطراری و مجازات‌های سخت و اقدامات پلیسی به کلی تضییع شده بود. این شخصیت و هویت با قانون اساسی 2012 احیاء و برای ملت مصر به رسمیت شناخته شد چنانکه از مبانی انقلاب مردم مصر نیز باید به تلاش برای اعتراض به نقض سیستماتیک حقوق و آزادی‌های شهروندی اشاره کرد. در این مقاله نگارنده با بررسی تطور حقوق و آزادی‌های شهروندی در مصر منتهی به انقلاب 2011، به مطالعه انتقادی تحولات بنیادین تقنینی این حقوق در قانون اساسی جدید مصر در پرتو واکنش عمومی مردم پرداخته است.

 

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی و عربی

اسماعیلی، محسن (1391)، گفتارهایی در حقوق رسانه، تهران: نشر شهر، ج1.
اسماعیلی، محسن و همکاران (1390)، دین و قانون، تهران: دانشگاه امام صادق(ع).
اسماعیلی، محسن و همکاران (1391)، گفتارهایی در حقوق رسانه، تهران: نشر شهر، ج2.
رابح لطفی، جمعة (1391ق)، الشرطة فی دستور جمهوریة مصر العربیة، الأمن العالم، ذوالقعدة، العدد 56.
فرحات، محمد نور (2010)، مصر لدیها واحد من أکثر قوانین الإرهاب تشدداً فی العالم. فما غرض القانون الجدید؟، أنقاذ المصر.
(http://www.saveegyptfront.org/news/?c=154&a=13442)
مصطفی، أحمد عبدالرحیم (1971) تاریخ الفکر السیاسی فی مصر الحدیثه: 4ـ مصر فی مفترق الطرق، الکاتب، مارس، العدد 120.

ب) لاتین

Agamben, Giorgio (2005) ,State of Exception,University of Chicago Press.
Human Rights Watch (1993) ,Prison conditions in Egypt.
Petros A. Papadatos, Pierre Achille Papadatos (1964( ,Le Problème de l'ordre reçu en droit pénal, paris: Librairie Droz.
Prémont, Daniel (1996) Non-derogable Rights and States of Emergency, Bruxells Bruylant.
Sadurski, Wojciech (2001) ,Freedom of Speech and Its Limits, USA: Springer.

ج) پایگاه‌های اینترنتی

http://www.africa.com
http://sana.sy/eng
http://www.cnbc.com
http://www.egypty.com
www.ecoi.net
http://www.hrw.org
http://georgewbush-whitehouse.archives.gov
http://www.unhcr.org
http://azure.org.il
http://www.fidh.org
http://weekly.ahram.org.eg.
http://online.wsj.com.
http://www.saveegyptfront.org
http://www.hanyshehata.com
http://www.sis.gov.eg