دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، آذر 1391 (1) 
تحلیل و بررسی قانون اساسی مصر (2013 میلادی)

صفحه 67-91

عباس کعبی؛ سیدحجت‌اله علم‌الهدی؛ علی فتاحی زفرقندی