کلیدواژه‌ها = مشروعیت
بررسی سنجه‌های اولویت‌بندی احکام شریعت در نظام مقاصد حکومت اسلامی

دوره 7، شماره 19، فروردین 1397، صفحه 25-48

قدرت‌الله رحمانی؛ محمدعلی الفت‌‌پور


حکومت اسلامی، معیار تشخیص و شاخصه‌های عملی

دوره 3، شماره 7، خرداد 1393، صفحه 27-46

محمدجواد ارسطا؛ علی بهادری جهرمی


جایگاه مردم در تشکیل حکومت اسلامی

دوره 2، شماره 3، خرداد 1392، صفحه 97-120

سهراب صلاحی؛ علی فتاحی زفرقندی