کلیدواژه‌ها = امور محلی
تعداد مقالات: 2
1. بایسته‌های مقررات‌گذاری محلی

دوره 9، شماره 30، زمستان 1399، صفحه 75-94

10.22034/qjplk.2020.209

ولی رستمی؛ سید مجتبی حسینی پور اردکانی


2. نگرشی تطبیقی بر عدم تمرکز محلی در ایران

دوره 6، شماره 18، زمستان 1396، صفحه 45-65

مسلم آقایی طوق