کلیدواژه‌ها = شوراهای اسلامی
تعداد مقالات: 2
1. نگرشی تطبیقی بر عدم تمرکز محلی در ایران

دوره 6، شماره 18، زمستان 1396، صفحه 45-65

مسلم آقایی طوق


2. جایگاه شوراهای اسلامی کشور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 5، پاییز 1392، صفحه 41-60

ولی رستمی؛ سید مجتبی حسینی پور اردکانی