کلیدواژه‌ها = مشارکت
مشارکت عمومی در اداره‌ی حکومت اسلامی؛ حق یا تکلیف؟

دوره 3، شماره 8، شهریور 1393، صفحه 65-87

فیروز اصلانی؛ علی فتاحی زفرقندی


راهکارهای مشارکت مردم در اداره‌ی حکومت اسلامی

دوره 2، شماره 6، اسفند 1392، صفحه 69-88

محمد جواد جاوید؛ علی فتاحی زفرقندی