نویسنده = مسعود اخوان فرد
تعداد مقالات: 1
1. وظایف و کار ویژه‌های دادگاه قانون اساسی جمهوری ایتالیا

دوره 2، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 73-97

مصطفی منصوریان؛ مسعود اخوان فرد