نویسنده = محمدجواد رضائی زاده
تعداد مقالات: 1
1. مبانی و اصول تشخیص صلاحیت نمایندگی مجلس شورای اسلامی

دوره 5، شماره 14، تابستان 1395، صفحه 117-142

محمدجواد رضائی زاده؛ محسن داوری