تأملی بر صلاحیت تدوین و ارائه‌ی لوایح قضایی به مجلس: نقد رویه‌ها و رویکردها

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشکده‌‏ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

بند 2 اصل 158 قانون اساسی به صلاحیت رئیس قوه‏ی قضاییه در تهیه‏ی لوایح قضایی اشاره کرده است، با این حال مفاد اصول 74 و 102 قانون اساسی و مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در سال 1358 مبنی بر عدم تصویب اصل 144 پیش‏نویس قانون اساسی حاکی از عدم صلاحیت رئیس قوه‏ی قضاییه در ارائه‏ی لایحه به‏طور مستقیم به مجلس شورای اسلامی است.این نوشتار درصدد پاسخ به این پرسش است که حدود صلاحیت‏های قوای مجریه و قضاییه در تهیه و ارائه‏ی لایحه‏‏ی قضایی به مجلس و راهکارهای حل چالش‏های بین دو قوه چیست. لزوم اصل همگرایی بین قوا و رعایت ملاحظات هر قوه به‏طور خاص در تهیه و ارائه‏ی لایحه‏ی قضایی به مجلس، ایجاب می‏کند هر دو قوه به‏صورت توافقی، لایحه‏ی مشترکی ارائه کنند و در صورت اختلاف دیدگاه، نظرهای هر کدام به‏طور مستقل برای تصمیم‏گیری به مجلس ارائه شود. رسیدن به این هدف، مستلزم توجه به این موضوع در سیاست‏های کلی قانونگذاری است.

کلیدواژه‌ها


 1. ابریشم‏کش، محمدامین و غلامحسین الهام (1393)، «نقد نظر شورای نگهبان در خصوص امکان ارسال لوایح قضایی به مجلس»، پژوهشنامه‏ی حقوق اسلامی، سال پانزدهم، ش 2.
 2. اداره‏ی کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی (1364)، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: اداره‏ی انتشارات و تبلیغات مجلس شورای اسلامی.
 3. پژوهشکده‏ی شورای نگهبان (21/4/1393)، «نظرات استدلالی شورای نگهبان در خصوص طرح الحاق یک تبصره به ماده‏ی (3) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه‏ی قضاییه»، تهران: پژوهشکده‏ی شورای نگهبان.
 4. ــــــــــــــــــــــــــــ (1392)، مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی دوره‏ی هشتم خرداد 1387 تا خرداد 1391، تهران: پژوهشکده‏ی شورای نگهبان.
 5. پورسید، سید بهزاد (5/9/1392)، بررسی و نقد مصوبه، سایت الف به نشانی http://alef.ir، تاریخ مراجعه 14/8/1395.
 6. تنگستانی، محمدقاسم (1394)، حقوق و خط‏مشی (سیاست) در تهیه‏ی لوایح قضایی، پژوهشگاه قوه‏ی قضاییه.
 7. توکل‏پور، محمد‏هادی و مصطفی مسعودیان (1393)، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 در پرتو نظرات شورای نگهبان به انضمام نظرات شورای نگهبان پیرامون این قانون، پژوهشکده‏ی شورای نگهبان.
 8. دفتر حقوقی مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی _(17/2/1392)، «اظهار نظر کارشناسی درباره‏ی طرح الحاق یک تبصره به ماده‏ی (3) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه‏ی قضاییه»، تهران: مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی.
 9. زارعی، محمدحسین (1384)، مطالعه‏ی تطبیقی مجالس قانونگذاری، تهران: مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی.
 10. سامانه‏ی جامع نظرات شورای نگهبان Http://nazarat.shora-rc.ir
 11. فریادی، مسعود (1389)، سازوکارهای حقوقی ارزیابی آثار مقررات‏گذاری در نظام حقوقی ایران، معاونت حقوقی رئیس‏جمهور.
 12. کاشانی، جواد (1395)، «مفهوم لایحه‏‏ی قضایی»، فصلنامه‏ی پژوهش حقوق عمومی، سال هجدهم، ش 53.
 13. گرجی، علی‏اکبر (19/4/1392)، سایت خبر آنلاین به نشانی http:www.khabaronline.ir، تاریخ مراجعه 14/8/1395.
 14. مرادی برلیان، مهدی (1394)، گزارش «مفهوم لوایح قضایی و آثار حقوقی آن»، پژوهشگاه قوه‏ی قضاییه.
 15. مرکز تحقیقات شورای نگهبان (1390)، دادرسی اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان)، معاونت حقوقی رئیس‏جمهور.
 16. مرکز تحقیقات شورای نگهبان (1385)، مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای نگهبان دوره‏ی پنجم خرداد 1375 تا خرداد 1379، تهران: دادگستر.
 17. ـــــــــــــــــــــــ (1389)، مجموعه نظریات شورای نگهبان، تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی به انضمام استفساریه‏ها و تذکرات، تهران: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، چ دوم.
 18. معاونت حقوقی رئیس‏جمهور (1391)، مجموعه‏ی اساسی، معاونت حقوقی رئیس‏جمهور.
 19. معاونت حقوقی و توسعه‏ی قضایی قوه‏ی قضاییه زیر نظر علیرضا جمشیدی (1388)، تدوین لوایح در پرتو برنامه‏های توسعه‏ی قضایی، روزنامه‏ی رسمی جمهوری اسلامی ایران.
 20. مهرپور، حسین (1371)، مجموعه نظریات شورای نگهبان دوره‏ی اول از تیرماه 1359 تا تیرماه 1365، تهران انتشارات کیهان.
 21. نجفی اسفاد، مرتضی و فرید محسنی (1384)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات بین‏المللی الهدی.