کلیدواژه‌ها = صلاحیت قضایی. نظام حقوقی ایران
شأن قضایی رئیس قوه‌ی قضاییه؛ از نفی تا اثبات

دوره 4، شماره 12، اسفند 1394، صفحه 89-112

خبرالله پروین؛ حسین نگینی آینه