کلیدواژه‌ها = اتباع بیگانه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی لزوم قانونگذاری جدید در خصوص تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه

دوره 1، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 119-143

اکبر طلابکی؛ یحیی مزروعی ابیانه