دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

امکان‌سنجی انعقاد عقد معلّق در فقه و حقوق ایران با نگرشی به قوانین اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1402

10.22034/qjplk.2023.1475.1384

محمد حسین سیاحی؛ غلامعلی سیفی؛ رحیم سیاح


تحلیل نقاط ابهام تصویب اساسنامه‌‌ها به وسیله دولت مبتنی بر اصل 85 قانون اساسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1402

10.22034/qjplk.2023.1605.1490

وحید حیدری؛ علی فتاحی زفرقندی؛ محسن ابوالحسنی


سازکار مطلوب نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر مقررات اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1402

10.22034/qjplk.2023.1528.1427

حمید فعلی؛ عباسعلی کدخدایی


تفسیر قصدگرایانه از جایگاه و صلاحیت‌های شورای نگهبان در پرتو اندیشه‌های شهید بهشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1402

10.22034/qjplk.2023.1657.1524

محمد رضا اصغری شورستانی؛ محمد صادق داریوند


جایگاه التزام نسبت به رویه در الگوهای نظارت بر قانون اساسی در جهان و ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1402

10.22034/qjplk.2023.1684.1544

رضا محمدی کسجین؛ محمدصادق فراهانی؛ علی فتاحی زفرقندی


تحلیل حقوقی «سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات‏ وابسته‏ به‏ دولت» با بررسی موردی شرکت‌های توزیع برق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1402

10.22034/qjplk.2023.1391.1333

محمد برزگر خسروی


امکان‌ و سازوکارهای تشخیص قابلیت اعلام وصول در مجلس شورای اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1402

10.22034/qjplk.2023.1709.1565

روح اله مکارم؛ ابوالفضل درویشوند؛ علی جلیل زاده


جایگاه حقوقی نظرات شرعی فقهای شورای نگهبان راجع به اصول قانون اساسی و نسبت آن با تفسیر رسمی قانون اساسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1402

10.22034/qjplk.2023.1721.1575

زینب عساکره؛ محمد بهادری جهرمی


نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر مقررات مصوب رئیس قوه قضائیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1402

10.22034/qjplk.2023.1750.1599

رضا خسروی اسفزار؛ محمد امین ابریشمی راد


الزامات تأمین مالی عمومیِ رقابت‌های انتخاباتی در پرتوِ سیاست‌های کلی انتخابات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1402

10.22034/qjplk.2023.1842.1673

محمدهادی زرافشان؛ قدرت الله رحمانی


شاخص‌های انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی با نگاهی به نظرات هیأت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1402

10.22034/qjplk.2023.1752.1600

مهدی بهرامی حسن آبادی؛ هادی طحان نظیف